Videos

Noa4 Hamburg Bericht – Taekwondo Lehrgang mit Großmeister Seung Eun Chae – 2016

 

Euro Mulimpia 2016 in Köln/Cologne

 

Der goldene Schnitt 2010 Seung Eun Chae – HDGD WM

Großmeister Chae bei Deutschlands Superhirn 2013 (ZDF)